Persondatapolitik

Persondatapolitik for Muhl Move

Den nedenstående persondatapolitik har til formål at oplyse dig som registreret om Muhl Moves indsamling og behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige

Muhl Move ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Muhl Move

CVR-nummer: 39391805

Blåbærvej 6, 9560 Hadsund

Telefon: 29 28 25 23

Mail: camp@myheart.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler Muhl Move?

Muhl Move indsamler og behandler personlige oplysninger om dig med formål at administrere dine tilmeldinger og tilkøb af personlig træning hos Muhl Move, samt levere den bedste oplevelse for dig. Disse personoplysninger er nødvendige for din oprettelse og administration af tilmeldinger hos Muhl Move, og kræver derfor ikke et særskilt samtykke. Muhl Move indsamler ikke andre personoplysninger omkring dig uden et særskilt samtykke.

Muhl Move indsamler og behandler følgende kategorier af personlige oplysninger om dig uden særskilt samtykke, da de er nødvendige for tilmelding og tilkøb hos Muhl Move:

– Oplysninger du afgiver, når du tilmelder dig et Bootcamp eller Online-forløb hos Muhl Move (fulde navn, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger)

– Oplysninger om din forbrugshistorik og information om tilkøb hos Muhl Move (tilmeldinger til Bootcamp og Online-forløb, tilkøb af personlig træning, coaching)

– Personlige oplysninger som du selv skriver i form af kommentarer på de tilknyttede hjemmesider og sociale medier til Muhl Move, med henblik på sagsbehandling og korrespondance med Muhl Move personale.

– Oplysninger om din færden på Muhl Move hjemmesider og sociale medier

Muhl Move indsamler og behandler derudover også følgende personlige oplysninger, hvis du har givet et særskilt samtykke hertil:

– Dine oplysninger om, hvilke nyhedsmails du åbner fra Muhl Move

Hvad bruger Muhl Move dine personoplysninger til?

Vi bruger følgende af dine personoplysninger til at administrere dine tilmeldinger, og give dig den bedst mulige oplevelse hos os:

– Oplysninger om kundenavn, telefonnummer og e-mailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig  

– Dit navn og e-mailadresse registreres i vores database, så vi kan sende dig nyhedsmail og kontakte dig omkring tilmeldinger

– Din færden på hjemmesiderne og sociale medier tilknyttede Muhl Move bruges til at målrette nyhedsmails, annoncer og til at videreudvikle disse.

– Oplysninger du giver i et kommentarfelt på hjemmesiderne eller sociale medier tilknyttede Muhl Move, bruges til korrespondance og sagsbehandling mellem dig og Muhl Move personale.

– Oplysninger om din forbrugshistorik og tilkøb hos os bruges til at målrette og optimere markedsføringen af Muhl Move produkter.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

– Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a,

– Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f,

– Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen

– Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse

Videregivelse af personoplysninger

Muhl Move videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet et særskilt samtykke til det, eller hvis vi er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Muhl Move benytter sig af en række databehandlere, som opbevarer og behandler data på vegne af Muhl Move. Disse databehandlere er uberettigede til at bruge dine personlige oplysninger til egne mål. Databehandlerne er lokaliseret indenfor EU/EØS. Databehandlere udenfor dette område benyttes kun af Muhl Move, hvis de efterlever EU’s regler om persondatabeskyttelse (GDPR)

Opbevaring af dine oplysninger

Muhl Move opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. Dine kontaktoplysninger slettes, hvis du afmelder vores nyhedsmail. Derudover slettes dine personlige oplysninger, hvis du afmelder tilmelding hos vores Bootcamps eller Online-forløb

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

– Markedsføring (Tilbagetrækning af samtykke)

– Tilmeldingsdata (Framelding af Bootcamp og Online-forløb)  

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

– Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

– Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

– Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

– Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

tilmeld dig vores nyhedsbrev, og Kom med i hulen

Gør det som 5.776.124 millioner andre danskere IKKE har gjort, og modtag artikler, tanker og links til, hvordan du formodentligt kan udfordre dine egne antagelser og dit syn på et liv, der er meget mere værd end blot en plads på tilskuerrækkerne med en halvslatten hotdog mellem hænderne.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout